ชื่อไทย : ช้างดำ
ชื่อท้องถิ่น :
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pomatocalpa spicatum Breda
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 7-10 ซม. ลำต้นสั้น
ใบ :
รูปขอบขนาน กว้าง 2-3 ซม. ยาว 10-15 ซม.
ดอก :
กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลือง มีประสีน้ำตาลแดง กลีบปากสีเหลืองจาง ออกเป็นช่อจากซอกใบ ยาว 8-13 ซม. มักทอดขนานกับพื้น ดอกย่อยจำนวนมาก เรียงแน่น ขนาดบานเต็มที่กว้าง 0.6 ซม.
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : สิงหาคม สิ้นสุดระยะติดดอก : ตุลาคม
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา : นิเวศวิทยา พบทั่วประเทศตามป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์ การใช้งานด้านภูมิทัศน์
การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 2. Thai Native Orchids 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554